توجه هم‌زمان به اصول علمی و روحانی در اقتصاد

Program Picture

سربلندی ایران

توجه هم‌زمان به اصول علمی و روحانی در اقتصاد
۱۱ شهریور ۱۳۹۹

سمیه: آره، گفتنش آسونه، عمل کردنش سخته. اما بازم همین که آدم بدونه چی کار باید بکنه و از کجا باید شروع کنه هم خیلی خوبه. به نظرم از خانواده باید شروع کنیم. تو خانواده ست که پایه و اساس خیلی از این چیزا گذاشته میشه، از همین حاکمیت قانون و مشورت و دموکراسی گرفته تا تساوی زن و مرد و کنار گذاشتن تعصب و استقامت سازنده و امید به آینده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه