قسمت ۶ – وحدت اساس ادیان

Program Picture

دوازده فانوس

قسمت ۶ – وحدت اساس ادیان
۱۵ دی ۱۳۹۴

حقیقت یکی است. این پیروان ادیانند که ایجاد اختلاف می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه