تعدیل معیشت همگانی

Program Picture

دوازده فانوس

تعدیل معیشت همگانی
۰۱ دی ۱۳۹۴

این حق هر آدمی در این دنیاست که در هر طبقه‌ای از حداقل امکانات زندگی برخوردار باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه