Program Picture

دوازده فانوس

وحدت لسان و خط
۲۰ بهمن ۱۳۹۴

چقدر دنیای ما جای بهتر و راحت‌تری میبود اگر همه آدم‌ها می‌تونستند با یک زبان مشترک با هم حرف بزنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه