عالم انسانی محتاج دین است

Program Picture

دوازده فانوس

عالم انسانی محتاج دین است
۰۸ دی ۱۳۹۴

دنیای ما هر چقدر هم که از نظر علمی پیشرفت کند، اگر نیرویی روحانی و الهی در کار نباشد، نتیجه‌اش تنها ویرانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه