قسمت ۵ – عالم انسانی محتاج دین است

Program Picture

دوازده فانوس

قسمت ۵ – عالم انسانی محتاج دین است
۰۸ دی ۱۳۹۴

دنیای ما هر چقدر هم که از نظر علمی پیشرفت کند، اگر نیرویی روحانی و الهی در کار نباشد، نتیجه‌اش تنها ویرانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه