دین باید مطابق علم و عقل باشد

Program Picture

دوازده فانوس

دین باید مطابق علم و عقل باشد
۲۴ آذر ۱۳۹۴

آن زمان که اصول دین با علم و عقل جور نیاید، دین تبدیل به خرافه‌ای خواهد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه