صلح عمومی و محکمه کبرای بین المللی

Program Picture

دوازده فانوس

صلح عمومی و محکمه کبرای بین المللی
۲۷ بهمن ۱۳۹۴

شعله‌های آتش جانسوز جنگ و اختلاف هر روز بیشتر می‌شود؛ ولی تا به کجا؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه