اهمیت آستانه در ادبیات زنان – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

اهمیت آستانه در ادبیات زنان – بخش ۳
۱۱ دی ۱۴۰۰

زنان نویسنده و شاعر در ایران به گمان من اولین معترضان علیه چنین بی‌عدالتی و این تبعیض درونی شده و پذیرفته شده بودند.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه