آئین بهائی و مفاهیم دموکراسی – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

آئین بهائی و مفاهیم دموکراسی – بخش ۱
۱۸ دی ۱۴۰۰

– دیانت بهائی نماینده تازه‌ترین شکل حقایق دینی است و دموکراسی مشخّص‌کننده پیشرفته‌ترین شکل ترقّی اجتماعی.

– گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه