آئین بهائی و مفاهیم دموکراسی – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

آئین بهائی و مفاهیم دموکراسی – بخش ۲
۲۵ دی ۱۴۰۰

دموکراسی پایان تاریخ نیست بلکه ساز و کار مؤثری برای حاکمیت بهترین افکار و میل به آرمان‌های حقوق بشر است.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه