اهمیت آستانه در ادبیات زنان – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

اهمیت آستانه در ادبیات زنان – بخش ۱
۲۷ آذر ۱۴۰۰

آستانه تنها در معماری اهمیت ویژه ندارد بلکه به عنوان ساختار و سازه‌ای نمادین در آداب مذهبی و مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم نقش مهمی ایفا می‌کند.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه