اهمیت آستانه در ادبیات زنان – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

اهمیت آستانه در ادبیات زنان – بخش ۲
۰۴ دی ۱۴۰۰

اغراق نیست اگر ادعا کنیم که سازماندهی فضا و دسترسی به حیطه‌های عمومی بن مایه ادبیات زنان در ایران است.
گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرزانه میلانی در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه