آداب و رسوم

Program Picture

بولتن

آداب و رسوم
۱۲ فروردین ۱۴۰۰

آداب و رسوم. خوب که به اطراف‌مان نگاه کنیم و دقیق شویم، می‌بینیم بسیاری از ساعات زندگی‌مان را با آداب و رسوم جامعه سپری می‌کنیم. حتی بدون آن که متوجه شویم یا بدانیم که در حال به جا آوردن آن آداب هستیم. راستی، آداب و رسوم تا چه حد تعیین کننده روش زندگی شما هستند؟ تا چه حد خود را به دست انتظارات جامعه می‌سپارید؟ تا کجا حاضرید برای خدشه دار نشدن رسوم اجتماعی خود پیش بروید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه