Program Picture

بولتن

سفر
۰۵ فروردین ۱۴۰۰

سفر. شنیده‌ایم گه گفته‌اند: بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. حتما باور دارید که سفر کردن در تغییر افکار و عادات ما تاثیر به سزایی دارد. سفر ما را از کنج عزلت و گوشه تنهایی بیرون می‌کشد و به دنیایی می‌برد که هیچ‌گاه نمی‌توانستیم بشناسیم‌اش اگر راهی نمی‌شدیم. جهانی پر از مردمانی با افکار و آداب متفاوت با ما یا مناظر و زیبایی‌های طبیعی بسیار شبیه به محل زندگی ما. امروز با رادیو پیام دوست به بولتن ۲۷ سفر کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه