Program Picture

بولتن

آزادی
۱۹ فروردین ۱۴۰۰

آزادی. کلمه آزادی را زیاد شنیده‌ایم. اما آیا تا به حال در مورد میزان آزادی که خودمان در خانواده یا اجتماع داریم اندیشیده‌ایم؟ و اگر آری؛ آیا از آن چه به عنوان آزاد زیستن داریم رضایت داریم؟ آیا دیگران را از خود آزادتر می‌یابیم؟ یا خود را از آنان؟ به راستی ما از داشتن آزادی چه می‌دانیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه