زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید – بخش ۱

Program Picture

سخنرانی

زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید – بخش ۱
۱۴ اسفند ۱۴۰۰

حشمت مؤید استاد ادبیات در دانشگاه بود و پژوهشگر در جهان ادبیات. هم ادبیات کهن و هم ادبیات معاصر مخصوصاً در ادبیات فارسی.

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر فرانکلین لوئیس در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه