زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید – بخش ۳

Program Picture

سخنرانی

زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید – بخش ۳
۲۸ اسفند ۱۴۰۰

حشمت مؤید ابتدا در سمت استادیار و پس از سال ۱۹۷۴ به عنوان استاد کامل برای ۴۴ سال ادبیات فارسی به چند نسل دانشجوی امریکایی، اروپایی، ایرانی، عرب، ترک، ژاپنی و کره‌ای در دانشگاه شیکاگو تدریس کرد.

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر فرانکلین لوئیس در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه