زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید – بخش ۲

Program Picture

سخنرانی

زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید – بخش ۲
۲۱ اسفند ۱۴۰۰

حشمت مؤید به مدرسه شرف در طهران برای دوره متوسطه رفت. در این دوره از تاریخ جهان، میهن‌دوستی شدید در اروپا و امریکا و نیز در ایران ارزش جوانان را امری ضروری و ملی می‌شناختند.

گزیده‌ای از سخنرانی دکتر فرانکلین لوئیس در سی‌امین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه