قسمت ۲۱ – حق و وظیفه

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۲۱ – حق و وظیفه
۱۷ بهمن ۱۴۰۱

«هر عضوی از جامعه بشری نه تنها حق آن را دارد که از یک تمدن مرفه و شکوفایی مادی و معنوی بهره‌مند گردد، بلکه موظف است که به ساختن آن تمدن نیز کمک کند.» بله، همه باید در ساختن اون تمدن مرفه و شکوفایی مادی و معنوی کمک کنن، نه فقط به این خاطر که جز تک تک ما آدما کس دیگه‌ای برای ساختن اون تمدن وجود نداره، بلکه به خاطر این که برای شکل گرفتن اون تمدن آدما باید دارای خصائل و منش‌ها و قابلیت‌هایی باشن که در همین جریان و فرایند ساخت تمدن پرورش پیدا می‌کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه