قسمت ۱ – درآمدن از تنهایی

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۱ – درآمدن از تنهایی
۲۱ شهریور ۱۴۰۱

داشتم برای پروژه‌ای که داشتیم و مقاله‌ای که باید فرداش تحویل استاد می‌دادم، تند تند توی صفحات وب می‌گشتم که یه دفعه اینترنت قطع شد. روی صفحه لپ‌تاپ یه دایره کوچیک شروع کرد به چرخیدن و دیگه هیچی جلو نرفت. انگار یه لحظه دنیا از دویدن ایستاد. اون موقع بود که فهمیدم چقدر خسته‌ام و چشم‌هام از خیره شدن به صفحات مختلف چقدر درد گرفته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه