سلام همسایه

program picture

سلام همسایه

اشکان که دانشجوست و تازه به محل جدیدش نقل مکان کرده، از سر و صدای بچه‌های محل به ستوه آمده و نمی‌تواند درس‌هایش را مرور کند. او که از این وضع کلافه شده با شخصی آشنا می‌شود که همسایه اوست و پیشنهادهای جالبی را برای حل این مشکل به اشکان ارائه می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه