قسمت ۳۳ – خدایا ما را به آن چه لایق است مؤید فرما

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۳۳ – خدایا ما را به آن چه لایق است مؤید فرما
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

حمایت از ستم‌دیده‌ها و کسانی که قربانی نادانی و تعصب دیگران می‌شوند وظیفه‌ هر انسانی‌ است اما باید مراقب بود که این حمایت به خشونت کشیده نشود. چیزی که در نهایت بر تعصب غلبه می‌کند، خشونت نیست؛ دوری و دشمنی هم نیست. دیدیم و هر روز هم می‌بینیم که خشونت و دشمنی چطور به تعصب و تبعیض دامن می‌زند. حتی قانون هم به تنهایی کار زیادی از پیش نمی‌برد. گواهش هم گروه‌های افراطی مذهبی و نژادی‌ است که حتی در کشورهایی هم که غیرقانونی‌اند، هستند و طرفدار دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه