قسمت ۲۹ – نیروهای مخرب اجتماعی

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۲۹ – نیروهای مخرب اجتماعی
۱۴ فروردین ۱۴۰۲

در اخبار و حوادث جهان اطراف خودمون که عمیق می‌شیم، دو جهان متفاوت می‌بینیم: در یک طرف دنیایی بحران‌زده و در حال فروپاشی که از ناتوانی مؤسسات کهنه و فرسوده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی‌اش رنج می‌بره و در طرف دیگه دنیای تازه‌ای که با اتکاء به ارزش‌هایی مثل یگانگی و برابری و عدالت، در حال ساخته شدن و سر بر آوردن از میون خرابه‌های یه دنیای کهنه هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه