قسمت ۲۲ – بسته حمایتی

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۲۲ – بسته حمایتی
۲۴ بهمن ۱۴۰۱

شورای جهانی منتخب جامعه‌ بهائی، بیت العدل اعظم، می‌فرمایند: «اگرچه اقدام اجتماعی ممکن است عرضه‌ کالا و خدمات را به صورتی شامل شود، اما مقصد آن در درجه‌ اول باید ایجاد توان‌مندی در جمعیت مورد نظر باشد، تا بتوانند در ساختن یک جهان بهتر مشارکت نمایند. تغییر و تحول اجتماعی، پروژه‌ای نیست که یک گروه از مردم به جهت خیر و مصلحت گروه دیگر انجام دهد.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه