Program Picture

آهنگ‌های عمو پیمان

قلب پاک
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

به این صدا گوش بسپار، که قلب را شادمان کند بسیار

پند اول این است، داشتن قلبی پاک، قلبی مهربان، قلبی درخشان

قلب صافی همچون در می‌خواهیم از درگاهش

تا با این گام اول، پا بگذاریم در راهش

تا قلب ما در سینه، گردد مثل آینه

نورانی و پاکیزه، پاک از گرد هر کینه

به این صدا گوش بسپار، که قلب را شادمان کند بسیار

پند اول این است، داشتن قلبی پاک، قلبی مهربان، قلبی درخشان

لا لا لا …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه