Program Picture

آهنگ‌های عمو پیمان

عدالت
۲۶ خرداد ۱۴۰۰

عدالت راه ماست، تا روزی روشن‌تر بسازیم

برای نیازمندان عدالت نور است، نوری که درخشان است

از کردار خوب عیان است

چند بار شنیده‌ایم که عبدالبهاء همه چیز را با همه سهیم میشد

با کمترین قانع میشد، زندگی ساده‌ای داشت

تا دیگران شادمان شوند

عدالت چیزی بیشتر از فقط منصف بودن است

برای عادل بودن باید ببخشیم

سهیم شویم با همه آنچه را که داریم

سهیم شویم با همه آنچه را دوست داریم

سهیم شویم با همه شادمانی زندگی را

news letter image

ثبت نام در خبرنامه