Program Picture

سربلندی ایران

ثروت پسندیده
۲۷ دی ۱۴۰۰

سمیه: کار همراه با روح خدمت هم یادت نره. این که آدم در هر شغلی که داره، نیت و هدفش باید خدمت به مردم باشه. پرتو: این میشه مثلث موفقیت اقتصادی: جدیت، صداقت، روح خدمت. جواب هم میده، همون طور که صد و شصت، هفتاد ساله برای بهائی‌های ایران که هدف انواع حمله و تبعیض و محدودیت بودن، جواب داده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه