پایه گذاری عدالت اجتماعی در خانواده

Program Picture

سربلندی ایران

پایه گذاری عدالت اجتماعی در خانواده
۱۳ دی ۱۴۰۰

پرتو: اینجا به نظرم صحبت از تعصبه، به این معنی که خانواده‌ای خودش رو به علت نژاد یا قوم یا دین یا هر چیز دیگه‌ای از بقیه مردم که مثل خودش نیستن، جدا بدونه و بین خانواده خودش و بقیه مرز بکشه. سمیه: حالا درست شد، این مرز بندی‌هاست که خودی و بیگانه درست میکنه. اون وقت چرا حس نوع دوستی و عدالت‌خواهی بچه‌ها رو ضعیف میکنه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه