قهرمان ۲۷، ۲۸ و ۲۹: معلم زندگی، همدل، و خانم مهفود

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۲۷، ۲۸ و ۲۹: معلم زندگی، همدل، و خانم مهفود
۲۴ مرداد ۱۴۰۰

قهرمان بیست‌ و‌ هفتم، معلم زندگی: ما کُردیم. خانواده‌ من سال ۱۹۸۹ مهاجرت کردن به آلمان و خوب مجبور شدیم از صفر شروع کنیم.

قهرمان بیست‌ و‌ هشتم، همدل: همسرم در مقابل همه با همدلی عمل می‌کنه. یعنی سعی می‌کنه خودشو به جای طرف مقابل بذاره و احساسِ اون فرد رو درک کنه.

قهرمان بیست‌ و نهم، خانم مهفود: اول بعضی از رفتاراش تغییر کرد، مثلا گاهی وسط حرف زدن خوابش می‌برد. بعد «دوستای جدیدش» پاشون به خونه‌مون باز شد. تا این‌ که یه روز صبح حتی نتونست موهاشو جمع کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه