قهرمان ۵۱ و ۵۲: همیشه همراه و دوستِ دومتریِ من

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۵۱ و ۵۲: همیشه همراه و دوستِ دومتریِ من
۰۹ آبان ۱۴۰۰

قهرمان پنجاه‌ و‌ یکم، همیشه همراه: تشخیص دکترا «اختلال گُنگی انتخابی» بود. من در حضور آدمای دیگه آن‌قدر دچار اضطراب می‌شدم که از نظر فیزیکی قادر به حرف زدن نبودم.

قهرمان پنجاه‌ و دوم، دوستِ دومتریِ من: پدرم، با وجود دو متر قد و هیکل بزرگ، خیلی آدم مهربون و ملایمیه. موزیک خیلی دوست داره و یادم نمیاد تا حالا داد زده باشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه