قهرمان ۵۳ و ۵۴: ماری و اریک

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۵۳ و ۵۴: ماری و اریک
۲۳ آبان ۱۴۰۰

قهرمان پنجاه‌ و‌ سوم، ماری، فرشته‌ نجات: آدم انتظار یه دونه رو داره و بر همون اساس برنامه‌ریزی می‌کنه. بنابراین، وقتی فهمیدیم قراره دوقلو داشته باشیم حسابی شوکه شدیم.

قهرمان پنجاه‌ و دوم، اریک: درست مثل صحنه‌های کلیشه‌ای فیلم‌ها، ما رو ترک کرد. با هم رفته بودیم رختشویی، بابا ماشینو برداشت که بره برامون ناهار بگیره و هرگز برنگشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه