قهرمان ۶۲ و ۶۳: بابای من و برادرم و تریسی

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۶۲ و ۶۳: بابای من و برادرم و تریسی
۲۱ آذر ۱۴۰۰

قهرمان شصت‌ و دوم، بابای من و برادرم: از زمانی که یادم میاد خانواده‌ من این بوده: من، پدرم و برادرم. ما می‌دونستیم که بابا، پدرِ واقعی برادرم نیست ولی در موردش حرف نمی‌زدیم، حتی بهش فکرم نمی‌کردیم.
قهرمان شصت‌ و سوم، مادرم و تریسی: قبل از فوتش به بابا گفت که دلش می‌خواد بابا دوباره عاشق بشه. گفت: «من یه زن خیلی خوب برات پیدا می‌کنم. کسی که دخترامو دوست داشته باشه، و مهمتر از اون، اهل برف باشه.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه