قهرمان ۶۴ و ۶۵: دانشجوی هاروارد و جوانا در طهران

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۶۴ و ۶۵: دانشجوی هاروارد و جوانا در طهران
۲۸ آذر ۱۴۰۰

قهرمان شصت‌ و چهارم، دانشجوی هاروارد: محله‌ ما نزدیک دانشگاه هاروارد بود. نوجوون که بودم تو میدون هاروارد اسکیت‌برد سواری می‌کردم. ولی هیچ‌وقت حس نکردم به اون‌جا تعلق دارم. چون تو خانواده‌ من به تحصیلات اهمیتی نمی‌دادن.

قهرمان شصت‌ و پنجم، جوانا در طهران: وقتی ۱۹ سالم بود کنکور دادم. می‌خواستم وارد رشته‌ مهندسی بشم، ولی بلافاصله بعد از امتحان فهمیده بودم که قبول نمی‌شم. وقتی جوابا اومد، حمله‌ اضطراب بهم دست داد و کنترل خودمو از دست دادم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه