قسمت ۱۳ – خدمت به من علی الارض

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۱۳ – خدمت به من علی الارض
۲۱ آذر ۱۴۰۱

گوینده: مگه می‌شه جلوی فکر کردن کسی رو گرفت؟ مگه می‌شه کسی فکر نکنه؟ فکر کردن طبیعی‌ترین کار آدماست. وجه امتیاز انسان از حیوان در همین ناطق بودن و سخن گفتن هست. چون انسان یا داره با خودش حرف می‌زنه که می‌شه فکر کردن، یا با دیگران حرف می‌زنه که می‌شه همین سخن گفتن. اما جالبه که همین فکر کردن و همین سخن گفتن که خیلی طبیعی و ذاتی هست برای انسان، راه و رسمی داره که خیلی از ماها بلد نیستیم و چون خودمون بلد نیستیم، به بچه‌هامون هم یاد نمی‌دیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه