قسمت ۱۴ – یه صحبت حسابی

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۱۴ – یه صحبت حسابی
۲۸ آذر ۱۴۰۱

مشورت فقط برای این نیست که نظرات مخالف و موافق داده بشن و هر گروه که از قدرت بیشتری برخوردار هست حرف خودش رو به کرسی بنشونه. مسابقه نیست. میدان جنگ لفظی و کلامی نیست. صحنه نمایش نیست که آدما توش خودشون و توانایی‌هاشون رو به رخ دیگران بکشن. عرصه کش مکش افرادی نیست که می‌خوان به هر قیمتی که شده بر هم دیگه غلبه کنن و پیروز بشن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه