قهرمان ۲۴، ۲۵ و ۲۶: بهترین پرستار، عاشقی از ایران و مهاجران

Program Picture

قهرمانان بی‌نقاب

قهرمان ۲۴، ۲۵ و ۲۶: بهترین پرستار، عاشقی از ایران و مهاجران
۱۷ مرداد ۱۴۰۰

قهرمان بیست‌ و‌ چهارم، بهترین پرستار از پاکستان: تازه ازدواج کرده بودیم که من سل گرفتم و تمام بدنم پر از تاول شد.

قهرمان بیست‌ و‌ ششم، عاشقی از ایران: همسرم سرطان ریه داره، تا الانم کلی وزن کم کرده. چون هوای تمیز براش خوبه، خونه‌مونو عوض کردیم و رفتیم شمال، و یه خونه نزدیک دریا گرفتیم.

قهرمان بیست‌ و پنجم، مهاجران: قبل از این‌ که من به دنیا بیام، بارها تصمیم گرفته بودن برگردن کشورشون، ولی هر بار لحظه‌ آخر نظرشون عوض شده بود، چون می‌خواستن برای بچه‌شون زندگی بهتری فراهم کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه