قسمت ۱۰ – چرا دعا

Program Picture

پادکست سفید

قسمت ۱۰ – چرا دعا
۱۶ خرداد ۱۴۰۲

ما به روش‌های مختلفی با خداوند یا بعضی‌ها با کائنات ارتباط برقرار می‌کنیم و دعا می‌خونیم و چیزی می‌خوایم. اما چرا گاهی جواب دعاهامون رو نمی‌گیریم؟ مگه خداوند یا کائنات بر هر چیزی قادر و توانا نیست؟! پس چرا دعای ما برآورده نمیشه؟ اصلا دعا تاثیری هم داره؟ ما واقعا می‌تونیم با خداوند یا کائنات ارتباط برقرار کنیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه