دستاورد بهائیان برای ایران

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

دستاورد بهائیان برای ایران
۰۹ آذر ۱۳۹۹

شما بهائیان برای ایران چه کردید؟ اگر بهائی باشید به احتمال زیاد این پرسش را حتی در کودکی از شما پرسیده‌اند. مهرداد ایروانی به این پرسش پاسخ داده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه