دیانت بهائی و جنگ

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

دیانت بهائی و جنگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۹

از ما پرسیده‌اید آیا به طور کلی جنگ در دیانت بهائی مجاز نیست؟ یا بعضی مواقع می‌شود جنگید؟ این پرسش را با جناب رحیمی در میان گذاشتیم و ایشان پاسخ دادند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه