Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

وطن دوستی مفید
۱۹ بهمن ۱۳۹۹

شما این پرسش را از ما داشته‌اید: در یکی از برنامه‌هایتان به مجری برنامه عبارت وطن‌دوستی مفید را به کار برد اما توضیحی در موردش نداد. وطن‌دوستی مفید یعنی چه؟ در این آخرین قسمت همراه میشیم با جناب وحید خرسندی و پاسخ ایشان به این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه