تعدد زوجات در آیین بهائی

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

تعدد زوجات در آیین بهائی
۱۵ تیر ۱۳۹۹

در آیین بهائی امکان ازدواج مرد با چند زن فراهم است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه