بهائیان وطن‌دوست نیستند؟

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

بهائیان وطن‌دوست نیستند؟
۲۱ دی ۱۳۹۹

به عنوان یک بهائی ما بارها این جمله را شنیده‌ایم که شما وطن‌دوست نیستید. چرا که در آثار پیامبرتان صحبت از عالم‌دوستی به میان رفته. این پرسش را مطرح کردیم با جناب شهرام آناهید. پاسخ ایشان را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه