چرا مهم‌ترین اثر حضرت باب تفسیر است؟

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

چرا مهم‌ترین اثر حضرت باب تفسیر است؟
۲۳ آذر ۱۳۹۹

چرا مهم‌ترین اثر حضرت باب تفسیر است؟ این پرسشی است اساسی که در طول تاریخ دیانت بابی و بهائی از بهائیان بسیار پرسیده شده. جناب سهیل کمالی پاسخ این سوال را به ما می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه