Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

حل معضلات اجتماعی
۰۷ دی ۱۳۹۹

در آثار بهائی پیشنهادات بسیاری شده برای حل معضلات اجتماعی. این پرسش که بهائیان برای حل این معضلات، پیشنهاداتشان چیست را با جناب الفت در میان گذاشته‌ایم. با صد پرسش صد پاسخ همراه ما باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه