نظم جهان‌آرای بهائی

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

نظم جهان‌آرای بهائی
۳۰ آذر ۱۳۹۹

هر دینی که پا به عرصه‌ شهود می‌گذارد با خود ادبیاتی خاص نیز برای بشر به ارمغان می‌آورد. نظم بدیع جهان‌آرای بهائی مورد پرسش یکی از هموطنان‌مان قرار گرفته و جناب فواد جوهری، پاسخ این پرسش را داده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه