آینده‌ ایران از نگاه بهائیان

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

آینده‌ ایران از نگاه بهائیان
۲۵ آبان ۱۳۹۹

با اینکه در زمان حاضر ممکن است برخی نسبت به آینده‌ ایران و سرنوشت کشورمان ناامید باشند؛ اما این نگاه در بین بهائیان بسیار کمرنگ‌ است. فواد جوهری در پاسخ به این سوال که آینده‌ ایران از نگاه بهائیان چگونه است، پاسخ خود را داده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه