قهرمان سیزدهم و چهاردهم: بن و کِلِر

قهرمان سیزدهم و چهاردهم: بن و کِلِر
تیر ۱۳, ۱۴۰۰

قهرمان سیزدهم، بنِ: سال دوم دانشگاه بودم که بیماری‌ام شروع شد. اون زمان «بنِ» تو یه شهر دیگه زندگی می‌کرد، ولی آخر هفته‌ها تا شهر ما می‌اومد که از من مراقبت کنه. وقتی پیشم بود، مدام با خودم فکر می‌کردم: حقش نیست اینجا باشه.

قهرمان چهاردهم، کِلِر: سال اول دانشگاه بودم که با کلر آشنا شدم. اون اولین دختری بود که باهاش قرار گذاشتم. قبلا بارها دلبسته شده بودم و شکست خورده بودم. ولی بالاخره کسی رو پیدا کردم که احساسش به من متقابل بود.

ثبت نام در خبرنامه