Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۳۲
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار بهائی از رساله مدنیه. ایشان شرط ایجاد تمدن حقیقی برای عالم انسانی را ذکر فرموده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه