Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۵۳
۰۱ مهر ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در مورد رد ادعای فلاسفه که عالم طبیعت را کامل می‌دانند. و نیز بیانات ایشان در مورد لزوم تربیت کودکان عالم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه