Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۷
۱۵ آبان ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء که در کتاب حال و آینده جهان، توسط شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی نقل قول شده. درباره ارتباط میان مردمان در سابق و حال و مقایسه این دو زمان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه